Education, study and knowledge

Счетоводство

Какво е заразност

учителсоциални наукиИкономикаСчетоводство(18) Когато искате да научите икономика, една от основни...

Прочетете още

НАЙ-ДОБРИТЕ съвети за ИЗЧИСЛЯВАНЕ на ДДС

НАЙ-ДОБРИТЕ съвети за ИЗЧИСЛЯВАНЕ на ДДС

Има някои концепции, които като цяло ни поставят с главата надолу, особено ако сте самостоятелно ...

Прочетете още

Сметки за отговорност и собствен капитал

В това видео ще анализираме сметки за пасиви и собствен капитал. Не забравяйте, че пасивите и нет...

Прочетете още

Компоненти на активи и пасиви в счетоводството

В това видео ще обясня какво компоненти на активите и пасивите в счетоводството, нещо много важно...

Прочетете още

Разлика между такси, вноски и данъци

В това видео на счетоводство Ще обясня разлика между такси, вноски и данъци. Това би било дефиниц...

Прочетете още

instagram viewer