Education, study and knowledge

Испански език

Основните АВТОРИ на литературния СУРЕАЛИЗЪМ: от Европа и Испания

Основните АВТОРИ на литературния СУРЕАЛИЗЪМ: от Европа и Испания

В началото на двадесетия появата на нови художествени течения се случи в Европа, които имаха за ц...

Прочетете още

СЪРЕАЛИСТ Манифест: Първо и Второ

СЪРЕАЛИСТ Манифест: Първо и Второ

С артистични авангарди появилите се в началото на ХХ век са много движения, възникнали сред създа...

Прочетете още

Литературни авангарди на 20 век

Литературни авангарди на 20 век

Изображение: SlideshareВ началото на 20 век те започват да се появяват нови художествени и литера...

Прочетете още

ФУТУРИЗЪМ: характеристики, автори и произведения

ФУТУРИЗЪМ: характеристики, автори и произведения

ДА СЕ началото на 20 век откриваме, че в по-голямата част от Европа се появява художествено и кул...

Прочетете още

Различия между литературен и нелитературен текст

Различия между литературен и нелитературен текст

Изображение: SlideshareЗапочваме нов урок, в който ще се посветим на обяснението какво различава ...

Прочетете още

Какво е ОПИСАТЕЛЕН текст и неговите характеристики

Какво е ОПИСАТЕЛЕН текст и неговите характеристики

Интересувате ли се да знаете какво е описателен текст и неговите характеристики? Ако е така, обър...

Прочетете още

Структура на изложен текст

Структура на изложен текст

Текстовите модалности са различните начини, по които се структурира съдържанието на текста, както...

Прочетете още

ВЪНШНА структура на текст и неговите части

ВЪНШНА структура на текст и неговите части

Идентифицирането на реда и начина, по който даден текст е разделен, ни позволява да разпознаем не...

Прочетете още

СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИОНЕН текст

СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИОНЕН текст

Да постигнем според това какви цели можем да постигнем различни видове текстове. Те според тяхнот...

Прочетете още

Определение на ЛИТЕРАТУРЕН текст: характеристики и ПРИМЕРИ

Определение на ЛИТЕРАТУРЕН текст: характеристики и ПРИМЕРИ

Изображение: Моите ученици от Ceip Virginia PérezКаква е разликата между вестникарска статия или ...

Прочетете още

Каква е темата на даден текст

Каква е темата на даден текст

Изображение: SlideShareТрадиционно на испански наричаметема към общата тема, за която ни говори в...

Прочетете още

КОННОТАЦИОНЕН и ДЕНОТАТИВЕН език

КОННОТАЦИОНЕН и ДЕНОТАТИВЕН език

Испанският е много богат език, пълен с подробности, за да знаете, че си заслужава да се изучи. За...

Прочетете още

instagram viewer