Education, study and knowledge

Какво означава ЗВЕЗДАТА на ДАВИД?

click fraud protection
Какво означава звездата на Давид?

Религиите са пълни със собствени символи, използван така, че хората да могат да го използват като символи на различни аспекти на религията. Един от най-важните религиозни символи от всички е Звездата на Давид, с присъствието на някои от вярванията с най-голям брой вярващи. За да го опознаем в дълбочина, в този урок от Учител ще говорим какво означава звездата на давид.

звездата на давид, също понякога известен като Печатът на Соломон, е емблема, съставена от два равностранни триъгълника, които са насложени един върху друг, образувайки шестлъчева звезда или правилен хексаграм.

Звездата на Давид обикновено се смята за a еврейски символ, като е много близък до вярващите в тази религия и се смята за неин най-известен символ. дори и така има и други религии които също използват звездата на Давид като символ, като примери за това са християнството, ислямът или много еврейски народи преди юдаизма.

Някои източници смятат звездата на Давид за вид подпис на еврейския крал, тъй като името Давид на иврит се изписва с три букви, като първата от тях е призивът далет, представена от триъгълник.

instagram story viewer

Поради тази причина се смята, че Дейвид вероятно е смятал, че подписът му трябва да представлява този триъгълник посредством шест точки, всяка точка също символизира посока, в която Бог успя да защити.

Какво означава звездата на Давид - Какво е звездата на Давид и какво означава?

Въпреки че има тенденция да се смята, че Звездата на Давид произлиза от еврейския цар, реалността е, че източниците изглежда отбелязват нейния произход по-назад във времето. Следователно можем да кажем, че първото използване на звездата на Давид се е случило през Месопотамия, тъй като в различни вавилонски култури вече могат да бъдат намерени останки от този символ.

Не знаем със сигурност как този символ преминал на евреите, но отношенията на тези с месопотамците можеха да накарат звездата да премине като символ между тях, докато не беше използвана от цар Давид.

Хората казват това царят на Израел той се бие в някои битки с щит, маркиран с тази звезда, въпреки че нямаме много източници, че тази информация е истинска. дори и с това звездата се превърна в символ, и се казва, че самият Соломон е направил пръстен, където е записал битката между Давид и Голиат в рамка със звезда

През годините последователите на Бог продължиха да използват звездата като символ на своята религия, появявайки се например сред символите, които християните са използвали за отбелязване на катакомбите те се скриха Поради тази причина, въпреки че обикновено се използва като еврейски символ, още през древността започва да се Използва се също от християни и мюсюлмани.

Беше през седемнадесети век когато звездата на Давид става характерен символ на евреи, когато започнаха да го поставят на входовете на синагогите, за да отбележат, че това са храмовете на юдаизма. Поради тази причина се смята за символ на евреите.

За да завършим този урок за това какво означава звездата на Давид, трябва да говорим за основните характеристики на символа, които са от голяма полза за разбирането на значението на звездата.

По този начин, Характеристики на звездата на Давид са следните:

  • Това е символът на идентичността на юдаизма, винаги основният елемент, използван за обозначаване на тази религия. Това е причината, поради която този символ обикновено се поставя в гробниците на евреите.
  • Среща се в много големи религии, както свързани с юдаизма, като християнството или юдаизма, така и други по-далечни като индуизма или китайските вярвания. Това демонстрира връзката на символа с много повече култури от еврейската.
  • Използван е в множество елементи през цялата история, като два примера са знамето на Израел и знамето на Червения кръст в Израел. Като цяло той е бил използван за представяне на нации или организации, свързани с района на Израел, поради връзката, която символът е имал с този регион.
  • Представянето на звездата на Давид изглежда е тясно свързано с култури с астрономически познания, тъй като те смятаха звездите за нещо, свързано с религията. Ето защо първите му появи изглеждат свързани с месопотамските богове, свързани с небето.
  • Тя е избрана за символ на ционизма през 1897 г, по време на честването на Първия ционистки конгрес. Основните представители на тогавашния юдаизъм са съсредоточени в това, повечето от които са приели този символ, защото той е бил използван от векове.
Какво означава звездата на Давид - Характеристики на звездата на Давид
Teachs.ru
Аналитичен и синтетичен кубизъм

Аналитичен и синтетичен кубизъм

Изображение: SlideshareНа пръв поглед може да изглежда, че очевидно ви е лесно идентифицирайте ку...

Прочетете още

Представители на концептуалното изкуство и техните произведения

Представители на концептуалното изкуство и техните произведения

Изображение: списание FahrenheitС концептуално изкуство, художествено движение, родено в средата ...

Прочетете още

Френски колонии в Африка: 19 век и до днес

Френски колонии в Африка: 19 век и до днес

Изображение: SlideshareОт седемнадесети век до двадесети век Франция е страна с многобройни колон...

Прочетете още

instagram viewer