Education, study and knowledge

За какво е съдебно-психологичен доклад?

click fraud protection

Съдебната и експертна психология е един от най-важните клонове на психологията, които съществуват, основна дисциплина в съдебни производства от всякакъв вид, без които би било много трудно да се разрешат някои въпроси в гражданското производство и наказания.

Основният инструмент в съдебната психология е съдебно-психологическият доклад, документ, който трябва да бъде разбран, ако искаме да знаем в дълбочина функцията на този клон на психологията. психология, която се използва ежедневно в различни области: трудови злополуки, конфликти относно попечителството на деца при развод, оценка на отговорността на тези, които са нарушили закон и др

ако искате да знаете От какво се състои съдебно-психологичният доклад и какви са основните му функции?, продължавай да четеш.

  • Свързана статия: „12-те клона (или области) на психологията“

Какво представлява съдебно-психологичният доклад?

Съдебномедицинският или експертно-психологичният доклад е правен документ, който предоставя вярна, обективна и безпристрастна информация и който се представя в съдебно производство

instagram story viewer
да помогне на съдията да вземе определено решение в една или друга посока. Както показва името му, той анализира и синтезира информация, свързана с психологически процеси, за които психологът, който изготвя доклада проучва конкретния случай, за да напише заключенията си по предмета, който ще се разследва: психичното здраве на лицето, причинило вреда на трети лица, родителските способности на някой, който се стреми да има попечителство над дете, последствията, породени от трудова злополука или от преживяно мобинг и др.

Този тип доклад се прави следвайки научния метод и прилагайки на практика, от психолога, всички знания и техники на наличните, с които да събирате и анализирате информация за това как човек или няколко души се държат и мислят, със или без нарушения психически.

От друга страна, трябва да се отбележи, че попълването на съдебно-психологичен доклад от психолог не го прави "на страната" на човека, който го наема. Той не действа като юрист, а като техник и не само че няма основание да дава информация, че отговаря на аргументите на контрагента, но би противоречило на кодекса деонтологичен

  • Може да се интересувате: „Как се оценява и удостоверява мобингът?“

Значението на добрия съдебно-психологичен доклад и за какво служи той

Както беше посочено, съдебно-психологичният доклад е незаменим инструмент във всички видове съдебни производства, тъй като неговата функция е да помага изясни наличието или липсата на много специфични обяснителни елементи, които съдията понякога пренебрегва.

Този документ се изготвя от квалифициран съдебен психолог и се изисква от съдия в съдебно производство, когато се изискват много специфични технически познания в област на психологията, за да докаже или не съществуването на разстройства, случаи на малтретиране или малтретиране, психологически увреждания от различни видове и други причини или последствия от фактите разследван.

Съдебно-психологичният доклад се използва в различни области на правото, независимо дали в гражданското, семейни, криминални, трудови, социални и непълнолетни, като във всички тях играе основна роля в развитието на всеки. Само по себе си това не е тест, а просто предоставя информация, която служи за добавяне на нюанси към останалите елементи, допринесли за изпитанието; помага да се създаде призма, от която да се интерпретира това, което се излага в процеса.

С представянето на този доклад съдията разполага с професионална справка и поредица от технически данни, с които може доказват или не фактите, поддържани чрез някой от аргументите, поддържани от страните, участващи в преценка.

По-конкретно, психологическите елементи, които съдебно-психологичният доклад оценява, са: наличието или отсъствието на насилие от страна на партньора, уместността на предоставянето на попечителство на деца към родител, ситуации на сексуално насилие над деца, тормоз на работното място или в училище, психологически увреждания или сериозни психологически разстройства на всички Тип.

Тъй като последиците от преминаването през съдебен процес са много важни, защото имат голям капацитет да повлияят на живота на хората, Тези типове доклади могат да се правят само от квалифицирани специалисти по психология., и затова е важно да търсите специалисти с опит в тази област.

  • Свързана статия: „Как да докажа, че съм годен да имам попечителство над децата си?“

Интересувате ли се от услуги по съдебна психология?

Ако търсите помощ в областта на съдебната психология, моля свържете се с мен.

Моето име е Desiree Infant Knight и съм психолог и невропсихолог с практика в Малага.

Teachs.ru

9-те най-добри психолози, които са експерти по тревожност в Terrassa

Силвия Чао Тя е завършила психология в Националния университет за дистанционно образование, завър...

Прочетете още

11-те най-добри психолога в Xàtiva

Психологът Сара наварте Той ръководи свой собствен център по клинична психология, където се грижи...

Прочетете още

10-те най-добри психолози експерти по терапия на двойки в Алхесирас

Психологът Алисия Гутиерес Милан Тя е един от най-добрите експерти по терапия за двойки, които мо...

Прочетете още

instagram viewer