Education, study and knowledge

Kenmerken van de Romeinse architectuur

click fraud protection
Kenmerken van de Romeinse architectuur - Samenvatting

De Romeinse architectuur Het is misschien wel een van de belangrijkste getuigenissen van wat deze beschaving was, want als er iets is waarvoor de Romeinen gekenmerkt is omdat ze geweldige bouwers en architecten waren die zich van de rest onderscheidden door de grote vooruitgang ingenieurs. Vervolgens zullen we in deze les van een LERAAR zien wat de kenmerken van de Romeinse architectuur, waaronder we de degelijkheid zouden kunnen benadrukken, aangezien er tegenwoordig veel gebouwen zijn die door de geschiedenis heen bewaard zijn gebleven.

We beginnen deze samenvatting op de kenmerken van de Romeinse architectuur sprekend over de orden die in de Romeinse architectuur moeten worden gebruikt. Je moet weten dat ze dezelfde zijn als die worden gebruikt in de Griekse architectuur, dat wil zeggen de Dorische, Ionische en Korinthische, maar de Romeinen zullen anderen toevoegen nog twee van zijn eigen creatie, de Toscaanse en de composiet.

Toscaans is vergelijkbaar met de Griekse Dorische orde met dit verschil dat zijn fries zal worden versierd met guirlandes en bucraniums (schedel van een os die naar staat symbool voor overvloed en rijkdom), met een schacht die glad zal zijn met entasis en een basis bestaande uit plint en stier.

instagram story viewer

Betreffende de samengestelde orde, is een mengsel van de Ionische en Korinthische orden, met op de kapiteel de spiraalvormige voluten die zo kenmerkend zijn voor de Ionische orde, evenals de boven elkaar liggende acanthusbladeren van de Korinthische orde. Van al deze orden is degene die de Romeinen de voorkeur gaven, de orde die bestaat uit zijn grootste decoratieve rijkdom.

Kenmerken van de Romeinse architectuur - Samenvatting - Architecturale orden van de Romeinse architectuur

We gaan verder met de kenmerken van de Romeinse architectuur nu we het hebben over de constructiesystemen die werden gebruikt. De gebruikte materialen zijn: steen, baksteen en beton. Het is vermeldenswaard de Romeinse tuigage, de rangschikking van de materialen die op verschillende manieren wordt weerspiegeld, genaamd opus en zij zijn:

 • Opus quadratum: dat zijn gewone stenen ashlars die zijn gerangschikt met touw en merk, dat wil zeggen, sommige ashlars loodrecht op de muur en andere evenwijdig.
 • Opus incertum: die onregelmatige en onbewerkte stenen blokken zijn, willekeurig gerangschikt.
 • Opus latericium: dat is de baksteen.
 • Opus caementicum: wat is cement (wat een mengsel was van zand, kalk en steenpuin)

Wat de bouwsystemen betreft, latei systemen en de biologisch, waarin de ontbinding van de kracht zal worden gedaan door middel van bogen en gewelven, waarbij de laatste het meest werd gebruikt door de Romeinen.

De boog Het zal het meest gebruikte steunelement zijn en ze hebben het gebruikt voor het sluiten van zowel de ramen als de deuren. De boog zelf bestaat uit gewaarwordingen, zijnde het middenstuk (sleutelcode) degene die de druk van de anderen handhaaft en de curve voltooit. Er zijn verschillende soorten bogen die de Romeinen konden gebruiken, waaronder we de halfronde boog, de segmentboog, de verlaagde boeg.

We moeten ook de koepels waarin de Romeinen toonden een zeer grote constructieve vaardigheid te hebben. Deze werden gebruikt als sluitsysteem in die gebouwen met een cirkelvormige plattegrond, zoals te zien is in de Pantheon van Agrippa.

Romeinse gewelven

De gewelven zou van kunnen zijn half kanon, (die het meest werd gebruikt om de rechthoekige planten te bedekken, van rand (die worden gevormd door de vereniging van twee tongewelven en worden gebruikt om meestal gebouwen met vierkante vloeren te bedekken) van geribbeld (de minst gebruikte) Bij het bouwen van een kluis was het eerste wat ze deden een houten bekisting bouwen volgens de vorm die je aan de kluis wilde geven, dan werd de kluis zelf gebouwd en eenmaal klaar was de vals werk.

De gewelven werden ook gebruikt als sluitsysteem, in dit geval de daken van de gebouwen. Deze leunden sindsdien goed op de muren of pilasters van grote dikte, hoewel de kolommen ook een ondersteunende functie, het was in mindere mate omdat, zoals we al eerder hebben gezegd, de belangrijkste versiering.

Kenmerken van Romeinse architectuur - Samenvatting - Bouwsystemen van Romeinse architectuur en materialen

Samenvattend gaan we je ontdekken a lijst met kenmerken van de Romeinse architectuur die prominenter en bepalender zijn. Ze zijn als volgt:

 • Om over de eigenlijke Romeinse architectuur te spreken, moet er melding worden gemaakt van de cultuur ervoor, die de which etruskische cultuur, want zonder deze zouden we de Romeinse architectuur niet kunnen begrijpen, omdat deze sterk wordt beïnvloed, vooral in de technieken van het gebruik van het gewelf, de boog en koepel en hoewel de technieken van de Etrusken vrij rudimentair waren, was het de basis voor later de Romeinen om zich te concentreren op hun verbetering.
 • Romeinse architectuur wordt een architectuur die gaat creëren Gesloten ruimtes, in tegenstelling tot de Griekse architectuur, die open ruimtes creëerde.
 • Het thema van de planning Y wijding van de stad, van de symmetrie Y regelmatigheid.
 • De gebouwen die er zullen zijn, zullen er zo veel zijn religieus karakter Leuk vinden civiel gebruik.
 • Romeinse gebouwen kunnen of heel zijn nuchter Zoals de aquaducten Y bruggen dat ze heel sober waren, of heel... weelderig Zoals de paleizen Y tempels die vroeger versierd was met schilderijen en de vloeren met mozaïeken.
 • Ze gaan allemaal over gebouwen hulpmiddelen Y praktisch.
 • Het zijn gebouwen die vaak kolossaal om op de een of andere manier de macht van Rome te verhogen.
 • Het is heel kenmerkend in Romeinse gebouwen dat architectonische orders overlappen op de gevels.
Teachs.ru
8 kenmerken van het ORTHODOXe christendom

8 kenmerken van het ORTHODOXe christendom

Hij Christendom is vandaag de dag religie met het grootste aantal aanhangers, aanwezig zijn in de...

Lees verder

Schisma van het OOSTEN: oorzaken en gevolgen

Schisma van het OOSTEN: oorzaken en gevolgen

De grote schisma's in de religieuze geschiedenis zijn zeer belangrijke en wereldveranderende gebe...

Lees verder

Hoofdpersonen van het Oosters Schisma

Hoofdpersonen van het Oosters Schisma

Langs de geschiedenis, De christelijke religie heeft veel verdeeldheid gekend, zijnde momenten wa...

Lees verder

instagram viewer