Education, study and knowledge

Psykolog Psykolog Andrés Cohen (Montevideo)

click fraud protection

Jeg heter Andrés Cohen, jeg er 29 år gammel. Jeg har en grad i psykologi fra University of the Republic (Uruguay). Jeg har en mastergrad i kognitiv atferdspsykoterapi og en annen i klinisk og helsepsykologi, begge fra ISEP University (Spania).

Som psykoterapeut jobber jeg utelukkende på nett. Når jeg bor i utlandet, kan jeg utøve yrket mitt hvor som helst. I forhold til min psykologiske legning jobber jeg med en atferdsterapeutisk tilnærming. Hovedmålet er å hjelpe deg med å leve et tilfredsstillende liv, i forhold til dine verdier, å lære en sunnere måte å forholde seg til dine tanker og følelser på.

Jeg spesialiserer meg på å adressere de psykiske helseeffektene av nye faktorer i dagens verden, for eksempel livsstil påvirket av COVID-19-pandemien, nye teknologier (som sosiale nettverk) og andre variabler som har betydd betydelige endringer i livsstilen til personer.

Teachs.ru

Psykolog Psykolog Carina González (Maldonado)

Velkommen til dette rommet, mitt navn er Carina González og målet mitt i terapi er å følge deg i ...

Les mer

instagram viewer