Education, study and knowledge

จิมีนา ฉันให้อภัย

นักจิตวิทยา จิเมนา แปร์โดโม (กูเอร์นาวากา)

ฉันชื่อ Jimena Perdomo Cerdán ฉันเป็นนักจิตอายุรเวทที่สำเร็จการศึกษาจาก Universidad Iberoamerican...

อ่านเพิ่มเติม

instagram viewer