Education, study and knowledge

Spinoza'nın Tanrısı

click fraud protection
Spinoza'nın Tanrısı: özet

O Spinoza'nın Tanrısı felsefi bir kavrama yanıt verir Kişisel bir varlık olarak geleneksel Tanrı kavramından farklıdır. 17. yüzyılın rasyonalist filozoflarından Spinoza, bu tanrıyı, birden fazla özelliğe sahip tek bir sonsuz maddeden oluşan bir gerçeklik olarak tanımlamıştır. unPROFESOR.com'da aşağıda özellikle Spinoza'nın Tanrısı.

Baruch Spinoza (1632-1677) mutlak radikal rasyonalist filozof çünkü insanın etrafındaki dünyanın rasyonel yapısını akıl sayesinde anlayabildiği fikrinden yola çıkıyor. Bu ilke Spinoza'yı kesin bilgiyi aramaya yönlendirir. Bunu yapabilmek için mantık ve matematiğe odaklanan Spinoza, önermelerini tanımlar ve aksiyomlar aracılığıyla açıklar.

unPROFESOR.com'un bu dersinde size bir teklif sunuyoruz Spinoza'nın Tanrısının özetiEinstein'ın Spinoza'nın öne sürdüğü gibi bir tanrıya olan inancına ilişkin açıklamasının ardından internette en çok tartışılan konulardan biri.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Spinoza'nın felsefesi onunla karakterize edilir rasyonalizm ve bizi çevreleyen gerçekliği anlamanın ve mutluluğa ulaşmanın bir yolu olarak akla verdiği vurgu. İşinde

instagram story viewer
"Etik geometrik sıraya göre ortaya konmuştur"Başlıca eserleri olan Spinoza bir yönetim tarafından yönetilmektedir. geometrik yaklaşım müspet bilimlerin etkisi altında ve radikal rasyonalizm. Spinoza'nın felsefesi matematik ve mantığın yanı sıra epistemoloji, siyaset felsefesi, etik, metafizik, zihin felsefesi gibi alanları da kapsıyordu.

Spinoza'ya göre felsefe, ilahi karakter bilgisi ve materyali aşan ideal bir dünyanın varlığına karşıt olarak gerçek olan her şeyin birliğine, rasyonelliğine ve içkinliğine inanıyordu.

Spinoza'nın rasyonalizminin kökleri Platon gibi antik Yunan filozoflarının bazı fikir ve varsayımlarına dayanmaktadır. aynı zamanda skolastisizmden, stoacılıktan, İbn Meymun'un çalışmaları, Talmud, Kabala veya Kutsal Kitap gibi İbrani geleneğinden kavramları da alır. Kutsal Kitap. Ayrıca Spinoza, çağdaşlarının fikirlerinden de ilham almıştır. Giordano Bruno'dan doğa bilimi dalga Hobbes'un siyaset teorisi.

dedi ki Einstein Spinoza'nın Tanrısına inandığını, Evrenin yasalarının uyumu içinde kendini ortaya koyan tanrı ve insanların kaderini cezalandıran ve yöneten Tanrı değil. Genel anlamda bu, Spinoza'nın Tanrısı, Bilim adamları ve filozoflar için son derece çekiciydi. daha çok kozmik bir varlıktır, antropomorfizmden uzaktır ve Hıristiyanlık ya da diğer tek tanrılı dinlerin yeniden ürettiği ataerkil ve korkutucu figürden uzaktır. Bu Tanrı fikri Spinoza ateizmle bile suçlandı.

Yani Spinoza'ya göre, Tanrı maddi değildir, sonsuz bir varlık olmak. Sonsuz niteliklere sahip bir madde ve bunlar onun sonsuz ve ebedi özünü ifade ediyor. Üstelik Spinoza'nın Tanrısı mucizelere ya da doğaüstü görüntülere başvurmaz. Olan her şey sonsuz doğanın kanunlarına uyar Tanrı'nın ve her şey olur zorunluluktan dolayı, keyfi olarak değil. Bilimsel veya matematiksel düşüncenin mantığına giren bir prensip, sonsuz bir evrende sabitleri veya denklemleri arayan bir düşünce. Böylece her şeyin mahiyeti evrensel kanunlarla bilinebilir. Allah'ın ifadesi sayılan ve bireysel ve fani varlıkların varlığından daha üstün bir gerçekliğe sahip olan bazı kanunlar.

Diğer özellikleri Spinoza'nın Tanrısı, Tanrı'nın Doğa ile eş anlamlı olmasıdır (“Deus sive Natura”), ama materyalist bir şekilde değil, çünkü bize zihnin sonsuzluğunu ve Tanrı'ya nasıl katıldığını anlatıyor. İnsan zihni bedenle birlikte yok edilmez, ebedidir ve kalır, dolayısıyla bir tür ebedi düşünce tarzıdır. Spinoza'da ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin bu önerme Yazarın, varlığın bireysel ölümsüzlüğüne gönderme yaptığı dikkate alındığında filozoflar arasında tartışmalara yol açmıştır. diğerleri bunun kişisel olmayan bir ölümsüzlük, yani Tanrı'yı ​​​​bilen ve kendi içinde Tanrı olan şey olduğunu düşünürken Aynı. Bu son vizyon Spinoza'yı Budist felsefelere ve dinlere yaklaştıracaktır. Budizm çünkü bunlar aynı zamanda bireyin değil, zihnin ölümsüzlüğünün olduğunu düşünüyor.

Tanrı hakkındaki tüm bu fikirler için Spinoza ateist olarak kabul ediliyordu onun vizyonu ateizmdir. Dolayısıyla bazı yazarlara göre Spinoza kendisini Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya adamış olmasına rağmen, aslında buna inanmamıştı. Tanrı'yı ​​doğayla eşitlediği ve onun varlığını davet etmediği için felsefesi ateist kabul edilir. tapmak. Diğer düşünürlere göre Spinoza bir panteist, Yani, Tanrı sadece kendisini çevreleyen dünya değildir, dünya Tanrı'nın içindedir: her şey Tanrı'da vardır, ancak Tanrı gerçeklikle sınırlı değildir.

Son olarak, Spinoza Tanrı'ya tapınmayı talep etmese de, Spinoza için en yüksek iyinin ve en yüksek erdemin Tanrı bilgisi olduğunu, yani Tanrı'nın bilgisi olduğunu düşünür. insan varoluşunun anlamı: Allah'ı tanıyın ve sevin.

Spinoza'nın Tanrısı: özet - Spinoza'nın Tanrısı ne anlama geliyor?
Teachs.ru

1929 krizi

Bu yeni videoda Öğretmen 1929 krizinin nedenlerini açıklayacağız. 1929 krizi. 1929 çöküşü veya ay...

Devamını oku

Küba Diktatörlüğü: Sebepler ve Sonuçlar

Küba Diktatörlüğü: Sebepler ve Sonuçlar

Resim: Slayt paylaşımı20. yüzyılın Amerika için en önemli olaylarından biri, Küba devrimiAmerika ...

Devamını oku

1936'da İspanya'daki siyasi partiler

1936'da İspanya'daki siyasi partiler

Resim: Slayt paylaşımı16-23 Şubat 1936 tarihleri ​​arasında İspanya'da üçüncü genel seçimler yapı...

Devamını oku

instagram viewer