Education, study and knowledge

Технически чертеж

Характеристика на триъгълниците

В това видео ще обясня характеристиките на триъгълниците.Ще обясня характеристиките на триъгълниц...

Прочетете още

Спомагателни конструкции на права

В това видео ще обясня спомагателни конструкции на права На технически чертеж, тоест да може да с...

Прочетете още

Видове центрове на триъгълници

В това видео ще обясня видовете центрове на триъгълниците. Барицентър или центроид: е точката в п...

Прочетете още

Как да използвате скалера

В това видео ще обясня какво е и как да използвам везна На Технически чертеж. Скалерът е специалн...

Прочетете още

Тригонометрични съотношения в правоъгълни триъгълници

В това видео ще обясня тригонометричните съотношения в правоъгълния триъгълник. Също така е свърз...

Прочетете още

Части от обиколката

Части от обиколката

В това видео ще обясня частите на обиколката. Лесно е да измислим обиколка, но ако ни го кажат ао...

Прочетете още

Елементи на триъгълници 2

В това видео ще продължа да обяснявам елементите на триъгълниците. Концепции:Бисектриса: Бисектри...

Прочетете още

Изграждане на полигони, вписани в кръг 2

Изграждане на полигони, вписани в кръг 2

В това видео ще го направя продължете с видеото за изграждането на полигони, вписани в кръгове 1....

Прочетете още

Относителни позиции между обиколката и точката

Относителни позиции между обиколката и точката

В това видео ще обясня относителните позиции между окръжност и точка. За да обясните тези препрат...

Прочетете още

Класификация на триъгълниците според страните и ъглите

В това видео ще обясня класификацията на триъгълниците според техните страни и ъгли.Триъгълниците...

Прочетете още

Конвенция за писане в триъгълници

Конвенция за писане в триъгълници

В това ново видео ще обясня какво представлява конвенцията за писане на триъгълници.Основните точ...

Прочетете още

Основни елементи на техническото чертане

Основни елементи на техническото чертане

В това ново видео ще ви покажа основните елементи натехнически чертеж, тоест да може да вижда по ...

Прочетете още

instagram viewer