Education, study and knowledge

Характеристика на триъгълниците

В това видео ще обясня характеристиките на триъгълниците.

Ще обясня характеристиките на триъгълниците в математика:

- Сумата от двете страни винаги трябва да е по-голяма от третата страна.

- Стойността на средния паралел на триъгълник е обединението на две средни точки от две страни.

- Триъгълниците са единствените полигони, които винаги са изпъкнали. Нито един от трите ъгъла не може да бъде по-голям от 180º.

Теореми, които могат да бъдат приложени в правоъгълни триъгълници само:

- Теорема за синусите: Страните на триъгълника са пропорционални на синусите на противоположните ъгли.

- Теорема за косинусите: квадратът на едната страна е равен на сумата от квадратите на двете други страни минус два пъти произведението на тези две последни страни и косинуса на първия противоположен ъгъл.

- Теорема на Питагор: краката (a, b) хипотенуза (c). Хипотенузата на квадрат е равна на сумата от нейните каре на квадрат.

Във видеото ще видите визуални и графични примери за тези характеристики на триъгълниците, за да разберете по-добре точките. Освен това, ако искате да практикувате наученото в днешния клас, можете да го направите

instagram story viewer
печатни упражнения с техните решения че съм те оставил в мрежата.

Teachs.ru

Елементи на триъгълници 2

В това видео ще продължа да обяснявам елементите на триъгълниците. Концепции:Бисектриса: Бисектри...

Прочетете още

Изграждане на полигони, вписани в кръг 2

Изграждане на полигони, вписани в кръг 2

В това видео ще го направя продължете с видеото за изграждането на полигони, вписани в кръгове 1....

Прочетете още

Относителни позиции между обиколката и точката

Относителни позиции между обиколката и точката

В това видео ще обясня относителните позиции между окръжност и точка. За да обясните тези препрат...

Прочетете още

instagram viewer