Education, study and knowledge

Mida tähendab TAAVIDI TÄHT?

click fraud protection
Mida tähendab Taaveti täht?

Religioonid on täis oma sümboleid, mida kasutatakse selleks, et inimesed saaksid seda kasutada religiooni erinevate aspektide sümbolitena. Üks kõige olulisemaid religioosseid sümboleid on Taaveti täht, kus on mõned kõige suurema usklike arvuga uskumused. Selle sügavamaks tundmaõppimiseks räägime selles õpetaja õppetükis, millest me räägime mida tähendab Taaveti täht.

Taaveti täht, mida mõnikord tuntakse ka kui Saalomoni pitser, on embleem, mis koosneb kahest võrdkülgsest kolmnurgast, mis asetsevad üksteise peal, moodustades kuueharulise tähe või tavalise heksagrammi.

Taaveti tähte peetakse üldiselt a juudi sümbol, olles selle religiooni usklikele väga lähedane ja seda peetakse selle kõige tuntumaks sümboliks. Isegi nii on ka teisi religioone kes kasutavad ka Taaveti tähte sümbolina, näiteks kristlus, islam või paljud heebrea rahvad enne judaismi.

Mõned allikad peavad Taaveti tähte omamoodi juudi kuninga allkiri, sest nimi Taavet on heebrea keeles kirjutatud kolme tähega, millest esimene on kutse dalet, mida tähistab kolmnurk.

instagram story viewer

Sel põhjusel arvatakse, et David arvas, et tema allkiri peaks esindama seda kolmnurka kuue punktiga, kusjuures iga punkt sümboliseerib ka suunas, mida Jumal suutis kaitsta.

Mida tähendab Taaveti täht - Mis on Taaveti täht ja mida see tähendab?

Kuigi kiputakse arvama, et Taaveti täht sai alguse juudi kuningalt, on tegelikkus see, et allikad näivad tähistavat selle päritolu kaugemas ajas. Seetõttu võime öelda, et Taaveti tähe esmakordne kasutamine toimus aastal Mesopotaamia, kuna erinevatest Babüloonia kultuuridest võib selle sümboli jäänuseid juba leida.

Me ei tea kindlalt, kuidas see sümbol läks heebrealastele, kuid nende suhted mesopotaamlastega võisid panna tähe nende vahel sümbolina edasi liikuma, kuni kuningas Taavet seda kasutas.

Inimesed ütlevad seda Iisraeli kuningas ta võitles mõnes lahingus selle tähega tähistatud kilbiga, kuigi meil pole palju allikaid selle teabe tõelisuse kohta. isegi sellega tähest sai sümbol, ja väidetavalt tegi Saalomon ise sõrmuse, kuhu jäädvustas vahelise lahingu Taavet ja Koljat raamitud tähega

Aastate jooksul kasutasid Jumala järgijad tähte oma religiooni sümbolina, esinedes näiteks sümbolite hulgas, mida kristlased kasutasid katakombide tähistamiseks nad peitsid end Sel põhjusel, kuigi seda kasutatakse tavaliselt juudi sümbolina, hakati seda kasutama juba iidsetel aegadel. Kasutavad ka kristlased ja moslemid.

See oli seitsmeteistkümnendal sajandil kui Taaveti täht sai iseloomulikuks sümboliks juudid, kui nad hakkasid seda sünagoogide sissepääsude juurde asetama, et märkida, et need on judaismi templid. Sel põhjusel peetakse seda juutide sümboliks.

Selle õppetunni lõpetuseks, mida Taaveti täht tähendab, peame rääkima sümboli põhiomadustest, mis aitavad tähe tähendust mõista.

Seega, Taaveti tähe omadused on järgmised:

  • See on judaismi identiteedi sümbol, alati peamine element, mida sellele religioonile viidatakse. See on põhjus, miks see sümbol tavaliselt juutide haudadesse paigutatakse.
  • Esineb paljudes suuremates religioonides, mõlemad on seotud judaismiga, nagu kristlus või judaism, aga ka teiste kaugemate asjadega, nagu hinduism või Hiina uskumused. See näitab sümboli seost palju rohkemate kultuuridega kui heebrea keel.
  • Seda on kasutatud paljudes elementides läbi ajaloo, kaks näidet on Iisraeli lipp ja Punase Risti lipp Iisraelis. Üldiselt on seda kasutatud Iisraeli piirkonnaga seotud rahvaste või organisatsioonide esindamiseks, kuna sümbol on selle piirkonnaga seotud.
  • Taaveti tähe kujutis näib olevat tihedalt seotud astronoomiliste teadmistega kultuurid, kuna nad pidasid tähti millekski religiooniga seotud. Seetõttu tunduvad tema esimesed esinemised seotud taevaga seotud Mesopotaamia jumalatega.
  • Ta valiti 1897. aastal sionismi sümboliks, I Sionistliku Kongressi tähistamise ajal. Sellesse olid koondunud tolleaegsed judaismi peamised esindajad, kellest enamik võtsid selle sümboli omaks, kuna seda oli kasutatud sajandeid.
Mida tähendab Taaveti täht - Taaveti tähe omadused
Teachs.ru

Varssavi pakt: eesmärk

Selles uues Unprofesori videos selgitame "Varssavi pakt: eesmärk".Varssavi pakt: Varssavi pakti e...

Loe rohkem

Hussiitide liikumise määratlus

Selles uues Unprofesori videos selgitame "Hussite liikumise määratlus".Hussiitide liikumise määra...

Loe rohkem

Mis on Bauhaus

Selles uues Unprofesori videos selgitame "Mis on Bauhaus".Mis on Bauhaus. Bauhaus oli a 1919. aas...

Loe rohkem

instagram viewer