Education, study and knowledge

Різниця між концептуальною картою та розумовою картою

click fraud protection

Концептуальна карта відрізняється від карти розуму на ієрархія концепцій або ідей, які представлені графічно.

Концептуальні карти та розумові карти - це інструменти, які допомагають зрозуміти ідею чи предмет за допомогою діаграми чи схеми.

Концептуальна карта

A концептуальна карта представляє центральну ідею з вузлами, що розбиваються від глобального до конкретного. Більше того, слова, що пов'язують, використовуються в карті понять для з'ясування зв'язків, які пов'язують підлеглі ідеї з центральним або надпорядковим поняттям.

Метою карти концепцій є структурувати концепцію, яку ви хочете. Інформація розташована в ієрархічному порядку, так що навчання відбувається швидше, запам'ятовуючи розташування різних елементів.

Таким чином, використання концептуальної карти рекомендується для розуміння понять з рівнями ієрархічні, такі як класифікація живих істот або послідовність подій історичний.

Приклад концепції карти

концептуальна карта

Mind Map

A Mind Map вона відрізняється від концептуальної карти тим, що є більш гнучкою діаграмою. Використовуються взаємопов’язані поняття, що виникають завдяки спонтанним методам, таким як мозковий штурм або

instagram story viewer
мозковий штурм. Пов’язані поняття пов’язані руками чи гілками з іншими ідеями, тим самим створюючи ментальну логіку, яка допомагає навчанню.

Метою розумової карти є досягнення за допомогою спонтанного взаємозв'язку понять щодо теми, навчання через звичні та власні способи мислення. У цьому сенсі карти розуму корисні для підготовки дисертації або для аналізу вірша чи літературного твору.

Приклад карти розуму

Mind Map
Teachs.ru

Вербальне та невербальне спілкування (і всі види спілкування)

Зв'язок може змінюватися залежно від того, як передається інформація та як приймається одержуваче...

Читати далі

Різниця між усним та письмовим спілкуванням

Усне спілкування Це тип спілкування, який встановлюється між двома або більше людьми, які обмінюю...

Читати далі

Різниця між рекламою та пропагандою

Різниця між рекламою та пропагандою

Спільним для реклами та пропаганди є те, що вони обидва прагнуть представити, просувати та поширю...

Читати далі

instagram viewer