Education, study and knowledge

Ero käsitteellisen kartan ja miellekartan välillä

click fraud protection

Käsikartta eroaa ajatuskartasta hierarkia graafisesti esitetyistä käsitteistä tai ideoista.

Konseptikartat ja mielikartat ovat työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään ideaa tai aihetta kaavion tai kaavion avulla.

Käsitteellinen kartta

A käsitteellinen kartta edustaa keskeistä ideaa, jonka solmut jakautuvat globaalista tiettyyn. Lisäksi yhdistämissanoja käytetään konseptikartassa selventämään yhteyksiä, jotka yhdistävät toissijaisia ​​ideoita keskeiseen tai ylimääräiseen käsitteeseen.

Käsitekartan tavoitteena on jäsentää haluamasi käsite. Tiedot on järjestetty hierarkkisesti siten, että oppiminen on nopeampaa muistamalla eri elementtien järjestys.

Tällä tavalla on suositeltavaa käyttää käsitekarttaa käsitteiden ymmärtämiseksi tasoilla hierarkkinen, kuten elävien luokittelu tai tapahtumasarja historiallinen.

Esimerkki konseptikartasta

käsitteellinen kartta

Miellekartta

A miellekartta se eroaa konseptikartasta joustavamman kaavion avulla. Käytetään toisiinsa liittyviä käsitteitä, jotka syntyvät spontaaneilla menetelmillä, kuten aivoriihi tai

instagram story viewer
aivoriihi. Aiheeseen liittyvät käsitteet yhdistetään käsivarsien tai haarojen kautta muihin ideoihin, mikä luo mentaalisen logiikan, joka auttaa oppimista.

Ajatuskartan tavoitteena on saavuttaa aiheeseen liittyvien käsitteiden spontaani suhde oppimalla tuttujen ja omien ajatusmuotojen kautta. Tässä mielessä mielikartat ovat hyödyllisiä väitöskirjan valmistelussa tai runon tai kirjallisen teoksen analysoinnissa.

Ajatuskartan esimerkki

miellekartta
Teachs.ru

Kielen, kielen ja puheen välinen ero

Kieli Se on suullisten tai kirjallisten merkkien järjestelmä, jota käytämme viestimään ryhmän si...

Lue lisää

Ero käsitteellisen kartan ja miellekartan välillä

Ero käsitteellisen kartan ja miellekartan välillä

Käsikartta eroaa ajatuskartasta hierarkia graafisesti esitetyistä käsitteistä tai ideoista.Konsep...

Lue lisää

Parnassianismin ja symboliikan ero

parnasianismi oli kirjallinen liike, erityisesti runoudessa, jolle on ominaista sen kiinnostus j...

Lue lisää

instagram viewer