Education, study and knowledge

Emmanuel Krivich

Psiholog Emanuel Krivich (Buenos Aires)

Prioritet dajem jasno postavljanje ciljeva, promišljeno slušanje, empatičnu komunikaciju i, iznad...

Čitaj više

instagram viewer