Education, study and knowledge

Predstavnici Perspektivizma

5 najvažnijih predstavnika PERSPEKTIVIZMA

5 najvažnijih predstavnika PERSPEKTIVIZMA

Na satu UČITELJA ćemo upoznati glavni predstavniciperspektivizam. Filozofska struja koja se razvi...

Čitaj više

instagram viewer