Education, study and knowledge

Różnica między mapą koncepcji a mapą myśli

click fraud protection

Mapa koncepcyjna różni się od mapy myśli tym, hierarchia koncepcji lub pomysłów przedstawionych graficznie.

Mapy pojęć i mapy myśli to narzędzia, które pomagają zrozumieć pomysł lub temat za pomocą diagramu lub diagramu.

Mapa pojęciowa

ZA mapa pojęciowa reprezentuje centralną ideę z węzłami, które są podzielone z globalnego na szczegółowy. Ponadto w mapie pojęć używane są słowa łączące, aby wyjaśnić połączenia, które łączą idee podrzędne z pojęciem centralnym lub nadrzędnym.

Celem mapy pojęć jest uporządkowanie pożądanej koncepcji. Informacje są uporządkowane hierarchicznie, dzięki czemu nauka jest szybsza dzięki zapamiętywaniu ułożenia różnych elementów.

W ten sposób zaleca się korzystanie z mapy pojęć w celu zrozumienia pojęć z poziomami hierarchiczne, takie jak klasyfikacja żywych istot lub sekwencja zdarzeń., historyczny.

Przykład mapy koncepcyjnej

mapa pojęciowa

Mapa myśli

ZA Mapa myśli różni się od mapy koncepcji tym, że jest bardziej elastycznym diagramem. Stosuje się powiązane ze sobą pojęcia, które powstają dzięki spontanicznym metodom, takim jak burza mózgów lub

instagram story viewer
burza mózgów. Pokrewne koncepcje są połączone ramionami lub gałęziami z innymi pomysłami, tworząc w ten sposób mentalną logikę, która pomaga w uczeniu się.

Celem mapy myśli jest osiągnięcie, dzięki spontanicznej relacji pojęć na dany temat, uczenia się poprzez znane i własne sposoby myślenia. W tym sensie mapy myśli są przydatne do przygotowania rozprawy lub do analizy wiersza lub dzieła literackiego.

Przykład mapy myśli

Mapa myśli
Teachs.ru

Różnica między parnazizmem a symboliką

parnazizm był ruchem literackim, szczególnie w poezji, charakteryzującym się zainteresowanie for...

Czytaj więcej

instagram viewer