Education, study and knowledge

Predstavitelia Perspektívy

5 najvýznamnejších predstaviteľov PERSPEKTIVIZMU

5 najvýznamnejších predstaviteľov PERSPEKTIVIZMU

Na hodine UČITEĽA sa stretneme s hlavní predstaviteliaperspektívy. Filozofický prúd, ktorý sa vyv...

Čítaj viac

instagram viewer