Education, study and knowledge

Typy Metafor

6 druhov METAFÓR s PRÍKLADMI v literárnych textoch

Metafora Je to jedna z najpoužívanejších rečových útvarov v španielskom jazyku. Vyznačuje sa len ...

Čítaj viac

instagram viewer