Education, study and knowledge

Účtovníctvo

Čo je to zodpovednosť

učiteľspoločenské vedyEkonomikaÚčtovníctvo(18) Ak sa chcete naučiť ekonomiku, jedným zo základnýc...

Čítaj viac

NAJLEPŠIE tipy na VÝPOČET DPH

NAJLEPŠIE tipy na VÝPOČET DPH

Existuje niekoľko konceptov, ktoré nás zvyčajne vedú hore nohami, najmä ak ste samostatne zárobko...

Čítaj viac

Účty pasív a vlastného imania

V tomto videu budeme analyzovať účty pasív a vlastného imania. Pamätajte, že záväzky a čisté iman...

Čítaj viac

Zložky majetku a záväzkov v účtovníctve

V tomto videu vysvetlím, čo zložky majetku a záväzkov v účtovníctve, niečo veľmi dôležité v Ekono...

Čítaj viac

Rozdiel medzi poplatkami, príspevkami a daňami

V tomto videu z účtovníctvo Vysvetlím rozdiel medzi poplatkami, príspevkami a daňami. To by boli ...

Čítaj viac

instagram viewer