Education, study and knowledge

Jag Tar Bort

Psykolog Sebastian Robalino (Quito)

Känns dina känslor och tankar som ett hinder för det liv du drömmer om? Märker du att dina mål oc...

Läs mer

Psykolog Camilo Torres Crespo (Quito)

Hej, jag är magister i klinisk psykologi och beteendeteknologi, som har haft möjlighet att arbeta...

Läs mer

Psykolog Juan Gálvez Pozo (Quito)

Jag är professionell inom klinisk psykologi och arbetar utifrån psykoanalytisk teori. Jag håller ...

Läs mer

instagram viewer