Education, study and knowledge

Οι 4 διαφορές μεταξύ Υποκλινικής Κατάθλιψης και Μείζονος Κατάθλιψης

click fraud protection

Η κατάθλιψη είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη ψυχική διαταραχή που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, μέσα στο φάσμα της κατάθλιψης, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα βαρύτητας και εκδήλωσης.

Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ της μείζονος κατάθλιψης και της υποκλινικής κατάθλιψης, δύο όροι που συναντώνται συχνά σε σχέση με αυτή τη διαταραχή και την ιδέα του «είναι κατάθλιψη».

Με πολύ συντομία, η υποκλινική κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από την παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων που δεν πληρούν όλα τα διαγνωστικά κριτήρια για τη μείζονα κατάθλιψη. Από την άλλη πλευρά, η μείζονα κατάθλιψη είναι μια πιο σοβαρή κατάσταση που προκαλεί σημαντική επιδείνωση στη ζωή όσων υποφέρουν από αυτήν.

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τα κλειδιά για τη διαφοροποίηση μεταξύ υποκλινικής κατάθλιψης και μείζονος κατάθλιψης.

Πώς να διακρίνετε τη μείζονα κατάθλιψη από την υποκλινική κατάθλιψη;

Θα αναλύσουμε τα συμπτώματα, τη διάρκεια, την ένταση και τον αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που επηρεάζονται, με στόχο την παροχή σαφούς κατανόησης και των δύο συνθηκών και της συνάφειάς τους κλινική. Η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι απαραίτητη για τη σωστή αναγνώριση, διάγνωση και θεραπεία των καταθλιπτικών διαταραχών.

instagram story viewer

Τι είναι η υποκλινική κατάθλιψη;

Η υποκλινική κατάθλιψη είναι μια καταθλιπτική κατάσταση που δεν πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια για τη διάγνωση της μείζονος κατάθλιψης σύμφωνα με το ψυχιατρικό διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-5. Αν και τα συμπτώματα μπορεί να είναι παρόμοια με εκείνα της μείζονος κατάθλιψης, η διάρκεια, η ένταση και η συχνότητά τους είναι γενικά λιγότερο σοβαρά.

Τα συμπτώματα της υποκλινικής κατάθλιψης μπορεί να περιλαμβάνουν θλίψη επίμονη απώλεια ενδιαφέροντος για προηγούμενες ευχάριστες δραστηριότητες, αλλαγές στην όρεξη και στον ύπνο, κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και αισθήματα απελπισίας. Ωστόσο, για να θεωρηθούν υποκλινική κατάθλιψη, αυτά τα συμπτώματα πρέπει να υπάρχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Κατάθλιψη

Σε αντίθεση με τη μείζονα κατάθλιψη, η υποκλινική κατάθλιψη δεν προκαλεί σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητα. καθημερινή λειτουργία του ατόμου ή παρεμβαίνουν σε σημαντικούς τομείς της ζωής του, όπως η εργασία ή προσωπικές σχέσεις. Αν και η υποκλινική κατάθλιψη έχει συχνά αρνητικό αντίκτυπο στη συναισθηματική ευεξία και την ποιότητα της ζωή, οι άνθρωποι που το βιώνουν μπορούν να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες με συγγενείς κανονικός.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι Η υποκλινική κατάθλιψη δεν πρέπει να αγνοείται ή να υποβαθμίζεται. Αν και δεν πληροί τα κριτήρια για τη διάγνωση της μείζονος κατάθλιψης, μπορεί να αποτελεί πρώιμη ένδειξη ευαλωτότητας για την ανάπτυξη πιο σοβαρής καταθλιπτικής διαταραχής στο μέλλον. Τα άτομα με υποκλινική κατάθλιψη μπορεί να ωφεληθούν από πρώιμες παρεμβάσεις, όπως ψυχολογική θεραπεία ή αλλαγές στον τρόπο ζωής, για την πρόληψη της εξέλιξης σε μείζονα κατάθλιψη.

  • Σχετικό άρθρο: «Τύποι διαταραχών της διάθεσης»

Τι είναι η μείζονα κατάθλιψη;

Η μείζονα κατάθλιψη, γνωστή και ως μείζονα καταθλιπτική διαταραχή ή απλά κλινική κατάθλιψη, είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από παρουσία σημαντικών συμπτωμάτων κατάθλιψης που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή λειτουργία και την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Τα συμπτώματα της μείζονος κατάθλιψης περιλαμβάνουν συχνά βαθιά και επίμονη θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος για ευχάριστες δραστηριότητες, αλλαγές στη διάθεση όρεξη και ύπνος, υπερβολική κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, αισθήματα ενοχής ή αναξιότητας, επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας, μεταξύ οι υπολοιποι. Αυτά τα συμπτώματα πρέπει να υπάρχουν συνεχώς για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και να προκαλούν α Σημαντική έκπτωση σε κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας της ζωής άτομο.

Σε αντίθεση με την υποκλινική κατάθλιψη, η μείζονα κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί καθημερινές εργασίες. Τα άτομα με σοβαρή κατάθλιψη μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εργασία, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην εκπλήρωση βασικών ευθυνών. Επίσης, οι αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήματα μπορεί να είναι συντριπτικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μείζονα κατάθλιψη είναι μια ιατρική διαταραχή. δεν είναι απλώς μια φυσιολογική απάντηση στο άγχος ή σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Απαιτεί επαγγελματική φροντίδα και κατάλληλη θεραπεία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ψυχολογική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Κύριες διαφορές μεταξύ της υποκλινικής κατάθλιψης και της μείζονος κατάθλιψης

Αν και η υποκλινική κατάθλιψη και η μείζονα κατάθλιψη έχουν παρόμοια συμπτώματα, υπάρχουν διαφορές σημαντικά ως προς τη διάρκεια, την ένταση και τον αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όσων τα βιώνουν.

1. Διάρκεια συμπτώματος

Πρώτον, η υποκλινική κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από καταθλιπτικά συμπτώματα που επιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα. παρατεταμένη περίοδο, αλλά δεν πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια για τη διάγνωση της κατάθλιψης ηλικιωμένος. Αντι αυτου, Η μείζονα κατάθλιψη ορίζεται από την παρουσία πιο έντονων και σοβαρών καταθλιπτικών συμπτωμάτων, που παρεμβαίνουν σημαντικά στην καθημερινή λειτουργία του ατόμου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μείζονα κατάθλιψη ανικανοποιεί τους ανθρώπους που υποφέρουν από αυτήν πολύ περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την υποκλινική κατάθλιψη.

  • Μπορεί να σας ενδιαφέρει: «Τύποι κατάθλιψης: συμπτώματα, αιτίες και χαρακτηριστικά»

2. Ένταση συμπτωμάτων

Η ένταση των συμπτωμάτων είναι μια άλλη βασική διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων. Στην υποκλινική κατάθλιψη, τα συμπτώματα μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρά σε σύγκριση με τη μείζονα κατάθλιψη. Ενώ, στη μείζονα κατάθλιψη, τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο έντονα, επηρεάζοντας την ικανότητα απόλαυσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, της αλληλεπίδρασης με άλλους, της εργασίας και να ζήσετε μια ικανοποιητική ζωή γενικά, όπως έχουμε συζητήσει σε όλο αυτό το άρθρο.

3. Επίδραση στην καθημερινή ζωή

Μια άλλη σημαντική διάκριση έγκειται στη λειτουργική επίδραση στην καθημερινή ζωή. Η μείζονα κατάθλιψη προκαλεί συνήθως σημαντική έκπτωση στη συνολική λειτουργία του ατόμου, επηρεάζοντας την απόδοσή τους στην εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την προσωπική φροντίδα και άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής ΖΩΗ. Αφ 'ετέρου, Η υποκλινική κατάθλιψη μπορεί να μην επηρεάζει σημαντικά τη γενική λειτουργία ενός ατόμου, που σας επιτρέπει να εκτελείτε τις καθημερινές σας ευθύνες και εργασίες με σχετική κανονικότητα.

  • Σχετικό άρθρο: «Συναισθηματικός πόνος: τι είναι και πώς να τον διαχειριστείς»

4. Παράγοντες κινδύνου και πρόγνωση

Τόσο η υποκλινική κατάθλιψη όσο και η μείζονα κατάθλιψη μοιράζονται ορισμένους κοινούς παράγοντες κινδύνου, όπως π.χ οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης, αγχωτικά γεγονότα της ζωής, χαμηλή αυτοεκτίμηση και διατροφικές διαταραχές ανησυχία. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αυξήσουν την ευπάθεια ενός ατόμου να αναπτύξει γενικά καταθλιπτικές διαταραχές.

Ωστόσο, ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι ορισμένοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τη σοβαρότητα και την πρόγνωση κάθε διαταραχής διαφορετικά. Για παράδειγμα, η παρουσία τραυματικών ή αγχωτικών γεγονότων ζωής έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μείζονος κατάθλιψης σε σύγκριση με την υποκλινική κατάθλιψη. Επιπλέον, η παρουσία πιο έντονων και επίμονων συμπτωμάτων, καθώς και ένα προηγούμενο ιστορικό μείζονος κατάθλιψης, μπορεί να αποτελεί προγνωστικό δείκτη χειρότερης πρόγνωσης στη μείζονα κατάθλιψη.

Όσον αφορά την πρόγνωση, η υποκλινική κατάθλιψη θεωρείται συχνά κατάσταση κινδύνου. που μπορεί να προηγείται της ανάπτυξης της μείζονος κατάθλιψης. Όσοι εμφανίζουν υποκλινική κατάθλιψη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν μείζονα κατάθλιψη στο μέλλον, εάν οι υποκείμενοι παράγοντες δεν αντιμετωπιστούν επαρκώς.

Συμπερασματικά, οι παράγοντες κινδύνου και η πρόγνωση μπορεί να διαφέρουν μεταξύ υποκλινικής κατάθλιψης και μείζονος κατάθλιψης. Και οι δύο διαταραχές μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου, αλλά η σοβαρότητα των συμπτωμάτων και το προηγούμενο ιστορικό μείζονος κατάθλιψης μπορεί να επηρεάσουν την πρόγνωση της μείζονος κατάθλιψης. Η αναγνώριση αυτών των παραγόντων είναι απαραίτητη για μια ακριβή αξιολόγηση και μια θεραπευτική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες κάθε ατόμου.

  • Μπορεί να σας ενδιαφέρει: «Ψυχική υγεία: ορισμός και χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ψυχολογία»

Στο φάσμα της κατάθλιψης, αλλά διαφορετικό

Σε αυτό το άρθρο, διερευνήσαμε τις διαφορές μεταξύ της υποκλινικής κατάθλιψης και της μείζονος κατάθλιψης. Ενώ και οι δύο καταστάσεις εμπίπτουν στο φάσμα των καταθλιπτικών διαταραχών, παρουσιάζουν διακριτικά χαρακτηριστικά ως προς τη διάρκεια, την ένταση και τον αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή.

Η υποκλινική κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από επίμονα αλλά λιγότερο σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα που δεν πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια για τη διάγνωση της μείζονος κατάθλιψης. Αν και μπορεί να μην προκαλεί σημαντική έκπτωση στην καθημερινή λειτουργία, η υποκλινική κατάθλιψη είναι μια κατάσταση κινδύνου που μπορεί να προηγείται της ανάπτυξης της μείζονος κατάθλιψης. Από την άλλη, η μείζονα κατάθλιψη είναι μια κλινικά σημαντική καταθλιπτική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από πιο έντονα και έντονα συμπτώματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή όσων πάσχουν από αυτήν. Η σοβαρή κατάθλιψη απαιτεί πιο εντατικές θεραπευτικές παρεμβάσεις και μπορεί να προκαλέσει σημαντική έκπτωση στην κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική λειτουργία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τόσο η υποκλινική κατάθλιψη όσο και η μείζονα κατάθλιψη είναι καταστάσεις που απαιτούν προσοχή και θεραπεία. Η υποκλινική κατάθλιψη δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς μπορεί να είναι πρώιμος δείκτης ευαλωτότητας στην ανάπτυξη πιο σοβαρής καταθλιπτικής διαταραχής. Κατάλληλη αναγνώριση και θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής θεραπείας, των αλλαγών στον τρόπο ζωής και, Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών και την προώθηση της ευημερίας Συναισθηματική.

Συνοπτικά, η κατανόηση των διαφορών μεταξύ της υποκλινικής κατάθλιψης και της μείζονος κατάθλιψης είναι απαραίτητη για μια ακριβή αξιολόγηση και μια κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Αυτές οι καταθλιπτικές διαταραχές έχουν διακριτικά χαρακτηριστικά ως προς τη διάρκεια, την ένταση και τη λειτουργική επίδραση. Αναγνωρίζοντας αυτές τις διαφορές, μπορούμε να παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη σε όσους παλεύουν με την κατάθλιψη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Να θυμάστε ότι η κατάθλιψη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας και η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας είναι απαραίτητη. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει συμπτώματα κατάθλιψης, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας για σωστή αξιολόγηση και καθοδήγηση.

Teachs.ru

8 λανθασμένες αντιλήψεις για την κατάθλιψη και τη θεραπεία της

Ως αποτέλεσμα μιας δημοσίευσης στο El Mundo (ψηφιακή έκδοση) το 2015 στην οποία διάφορες παρανοήσ...

Διαβάστε περισσότερα

8 συνήθειες για να αυξήσετε την αυτοεκτίμηση

8 συνήθειες για να αυξήσετε την αυτοεκτίμηση

Σίγουρα έχετε αισθανθεί ποτέ αποθαρρυμένοι όταν εξετάζετε έργα ή καθημερινές εργασίες που αποτελο...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ηρεμήσετε κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού

Όλοι βιώνουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αυτό που ξέρουμε ως άγχος. Αυτή η κατάσταση ψυχολο...

Διαβάστε περισσότερα

instagram viewer