Education, study and knowledge

Najlepší tréning v terapii detí a dospievajúcich

click fraud protection

Deti a dospievajúci s psychickými a vzťahovými problémami tvoria jednu zo segmentov populácie, ktorá môže najviac profitovať z psychoterapeutických služieb. Aby sme im však dali tieto nástroje, je potrebné vyškoliť skupinu psychológov schopných narábať so zárukami charakteristické problémy maloletých v zmysle foriem psychickej nepohody a problémov adaptácie resp učenie.

V tomto článku uvidíme, ktoré to sú charakteristiky najlepšieho tréningu v terapii detí a dospievajúcicha spôsob, akým sa tieto odrážajú v spôsobe učenia sa teórie a praxe tejto profesijnej oblasti.

  • Súvisiaci článok: "6 štádií detstva (fyzický a duševný vývoj)"

Ako si vybrať najlepší tréning v terapii detí a dospievajúcich

Prvé roky nášho života sú v mnohých ohľadoch psychologicky najdôležitejšie. V nich sa nielen naša osobnosť začína konfigurovať zo zmesi environmentálnych a genetických faktorov: okrem toho sa vytvárajú vzorce správanie a postoje, ktoré si osvojíme v tejto fáze života, majú tendenciu štrukturovať spôsob, akým žijeme život, keď sme doň vstúpili dospelosti.

instagram story viewer

Na druhej strane, detstvo a raná mladosť sú chvíľami mimoriadnej zraniteľnosti. V tomto veku nemáme materiálne, behaviorálne a kognitívne nástroje, ktorým by sme mohli čeliť problémy, ktoré sa nám vyskytnú, a rodičia a opatrovatelia nemôžu zaručiť úplnú ochranu pred všetkými druhmi nešťastia.

Ťažkosti s učením, prežívanie traumatických zážitkov, problémy so socializáciou… Sú to situácie, ktoré by sme ako dospelí zvládli relatívne dobre sami, ale deti a dospievajúci si s nimi nevedia rady.

Práve preto je terapia detí a dospievajúcich veľmi cenným nástrojom na podporu duševného zdravia a adaptácie na prostredie v časti populácie, ktorú tvoria maloletí.

Teraz teda... Aké vlastnosti musí spĺňať tréning v terapii detí a adolescentov, aby spĺňal Základné požiadavky kvalitnej psychologickej intervencie uplatňované v profesionálnom kontexte a terapeutické? Pozrime sa na ne nižšie.

1. Pomáha pochopiť etapy psychologického vývoja

Každá etapa detstva a dospievania prebieha počas vývoja určitých mentálnych schopností, kognitívnych aj emocionálnych. Deti a dospievajúci nie sú jednoduché nádoby, do ktorých sa dajú naliať všetky druhy schopností; Každý moment vývoja si vyžaduje sledovanie a posilňovanie určitých zručností, nie viac nie menej.

Z tohto dôvodu je napríklad potrebné vziať do úvahy, aký typ duševných operácií možno očakávať u chlapca alebo dievčaťa sedem rokov, a aký druh kognitívneho tréningu by sa mal odložiť, aby sa neplytvalo zdrojmi a negenerovalo frustrácia.

  • Mohlo by vás zaujímať: "Detská terapia: čo to je a aké sú jej výhody"

2. Cvičte sa v analýze environmentálnych faktorov

Mnohokrát máme tendenciu predpokladať, že psychologické je niečo individuálne pre každého človeka, čo sa v ňom vyskytuje bez toho, aby do toho mohli zasahovať kontextové prvky. však na životnom prostredí veľmi záleží.

Napríklad dievča, ktoré je veľmi pasívne a submisívne, nemusí byť jednoducho označené ako „plaché“; Možno je jeho správanie výsledkom šikanovania v minulosti.

3. Umožňuje študovať teóriu a prax

Táto charakteristika je nevyhnutná v detskej a adolescentnej psychoterapii, ako aj pri učení sa akéhokoľvek iného typu psychologickej intervencie. Po všetkom, všetko, čo sa študuje, musí byť aplikované v reálnych prípadoch so skutočnými predmetmia žiadny z týchto prípadov nebude dokonale vyhovovať popisom a kritériám klasifikácie, ktoré sa objavujú v príručkách.

4. Učí aspekty vzťahu s klientmi a pacientmi

V detskej a adolescentnej psychoterapii je zreteľná diferenciácia medzi klientmi a pacientmi. Preto je potrebné pochopiť, ako komunikovať pokrok a poskytovať spätnú väzbu na základe toho, čo sa objavilo napríklad na terapeutických stretnutiach.

Vzťahový model so zákazníkmi a pacientmi je veľmi charakteristický a o to viac, ak to vezmeme do úvahy V prípade maloletých je potrebné prijať osobitné opatrenia v našom spôsobe spravovania získaných informácií bez toho, aby sme ich vystavili zraniteľným miestam.

5. Poskytuje prehľad o fázach terapie

Všetky znalosti získané v tomto druhu školiacich programov musia byť štruktúrované zo základného prehľadu štádií detskej a adolescentnej psychoterapie. Týmto spôsobom je nielen oveľa jednoduchšie študovať tento obsah, ale tiež vám umožní plne pochopiť význam každého z týchto krokov.

Učenie voľných ťahov štetcom o tom, čo je tento druh terapie, je málo užitočné; Je nevyhnutné mať globálnu a štruktúrovanú víziu.

Príklad tréningového programu

V Španielsku je už našťastie možné nájsť veľmi zaujímavé špecializačné kurzy v terapii detí a adolescentov. Príkladom toho je prípad Praktický kurz psychológie detí a mládeže v Mensalus Institute, v Barcelone.

Má vypracovanie ôsmich sedení po troch hodinách a štruktúrovaný program všetkých teoretických a praktických prvkov, ktoré je nevyhnutné poznať. Je určený najmä pre ľudí, ktorí chcú od odborníkov vedieť, akým spôsobom že sa v týchto prípadoch zasahuje, všetko v zariadeniach, kde sa terapia vykonáva denník.

  • Pre viac informácií o kurze sa môžete dostať na kontaktné údaje Mensalus kliknutím sem.
Teachs.ru

Psychologička María Trinidad Garcés

Ahoj! Som klinický psychológ pre dospelých a som veľmi rád, že môžem ponúknuť svoj čas na pomoc t...

Čítaj viac

Rozhodujúca úloha komunikácie v rodinnej mediácii

Predstavme si nasledujúcu situáciu: kľúč zapadne do zámku, dvere sa otvoria a deti po dlhom škols...

Čítaj viac

9 najlepších psychológov v Bell Gardens (Kalifornia)

Bell Gardens je stredne veľké mesto ležiace v známom severoamerickom štáte Kalifornia., ktorá má ...

Čítaj viac

instagram viewer