Education, study and knowledge

Aile Dizimi: iyileşmeye tartışmalı bir yaklaşım

click fraud protection

Aile takımyıldızları Alman terapist Bert Hellinger'in 1970'li yıllarda yarattığı terapötik yaklaşım, psikoloji ve terapi dünyasında tartışmalara konu olmuştur.. Bu yöntem, duygusal sorunların ve işlevsiz aile dinamiklerinin, aile sistemlerinin grup formatında temsil edilmesi yoluyla çözülebileceğini öne sürmektedir. Bu makale boyunca aile dizilimlerinin nelerden oluştuğunu, bunların doğru mu yoksa etkili mi olduğunu ve terapötik uygulamada nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi duygusal problemlerin ve sorunların çözülebileceği fikrine dayanan terapötik bir yaklaşımdır. Bir kişinin hayatındaki işlevsiz dinamiklerin kökleri bölgedeki çözülmemiş çatışmalardan kaynaklanıyor olabilir. aşina. Bert Hellinger bu yöntemi bir rahip ve terapist olarak gözlemlerinden ve deneyimlerinden geliştirdi. Onun teorisine göre aile dinamiklerini yöneten ve uyumun sağlanabilmesi için saygı duyulması gereken "sevgi emirleri" vardır.

Bir aile dizimi seansında terapist, danışanın aile üyelerini temsil eden bir grup katılımcıyla çalışır.

instagram story viewer
. Bu temsilciler, söz konusu ailenin geçmişini bilmeden, kendi duygu ve algılarına göre mekânda konumlanırlar. Bu süreçte gizli aile dinamiklerinin ve çatışmalarının ortaya çıkması, danışanın bunların farkına varması ve çözüm araması beklenir.

Etkililik ve Tartışma

Aile dizilimlerinin etkinliği terapi alanında oldukça tartışmalı bir konudur. Bazı savunucular, bu yaklaşımın dönüştürücü olabileceğini, insanların aile ilişkilerini iyileştirmesine ve köklü duygusal sorunları çözmesine yardımcı olabileceğini savunuyor. Gizli aile dinamiklerini gün ışığına çıkararak müşterilerin daha fazla netlik ve çözüm bulabileceğini söylüyorlar.

Öte yandan, aile dizilimlerini eleştirenler bunların geçerliliğini ve etkililiğini sorguluyor. Metodolojinin sağlam bilimsel kanıtlarla desteklenmediğini ve metafizik ve maneviyata odaklanmanın çoğu zaman ampirik temelden yoksun olduğunu savunuyorlar.. Ek olarak, yanlış anıların yerleştirilmesi veya karmaşık problemler için basit açıklamalar üretilmesi riski konusunda da endişeler bulunmaktadır.

aile takımyıldızları nedir

Aile Dizimi Doğru mu?

Aile dizilimlerinin doğru olup olmadığı sorusu karmaşıktır. Bilimsel bir perspektiften bakıldığında, daha geniş terapötik ve psikolojik topluluk bu yaklaşımın geçerliliğine ilişkin şüphelerini dile getirmiştir. Titiz araştırmaların ve sağlam ampirik kanıtların eksikliği, doğruluğunun teyit edilmesini zorlaştırıyor.

Ancak bazı kişilerin olumlu deneyimler bildirdiğini bilmek önemlidir. Aile takımyıldızları ve bu oturumlara katıldıktan sonra hayatlarında rahatlama buldular. Bu durum, aile dizilimlerinin “gerçeğinin” bireysel algıya ve katılımcıların onlara atfettiği anlama bağlı olarak değişip değişemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

Terapötik Uygulamada Kullanım

Aile dizilimlerini çevreleyen tartışmalara rağmen, bazı terapistler bunları terapötik uygulamalarına dahil etmişlerdir. Bu yaklaşımı yararlı bulanlar için, genellikle bilişsel davranışçı terapi veya geleneksel aile terapisi gibi diğer terapi biçimleriyle birlikte kullanılır. Olası zararlardan kaçınmak için aile dizimi uygulamalarında etik ve sorumluluğun önemi vurgulanmaktadır..

Etkinliği konusundaki tartışmaların ötesinde, aile kümeleri aynı zamanda etik ve pratik eleştirilerle de karşı karşıyadır. Ana sorunlardan biri, katılımcıların kendilerini savunmasız hissetmeleri veya oturumlar sırasında manipüle edilmeleri riskidir. Başka bir kişinin ailesinin üyelerini temsil etme süreci duygusal açıdan yoğun ve bazı durumlarda travmatik olabilir.

Dahası, bazı eleştirel sesler aile dizilimlerinin insanları Daha fazla zihinsel sağlık sorununun göz ardı edilmesi durumunda zararlı olabilecek geleneksel terapötik yardım isteyin cidden.

Sonuçlar

Aile takımyıldızlarını destekleyen güçlü bilimsel kanıtların eksikliği göz önüne alındığında, bunların etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Psikoterapi ve aile terapisi anlayışı ilerledikçe, terapötik yaklaşımlar, hastalara mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için sağlam kanıtlara dayanmaktadır. hastalar.

Aile dizimi, terapötik topluluğu bölen tartışmalı bir terapötik yaklaşım olmaya devam etmektedir. Sağlam bilimsel kanıtların bulunmaması, etkinliği ve doğruluğu konusunda süregelen bir tartışmaya yol açmıştır. Her ne kadar bazı insanlar takımyıldızı oturumlarına katılmanın kişisel faydalar sağladığını bildirse de aile üyeleri için bu yaklaşımı kullanmayı düşünenlerin bunu dikkatli ve dikkatli yapması önemlidir. etik yol. Terapi dünyasında aile kümelerinin doğru yerini belirlemek için araştırma ve sürekli inceleme şarttır. Etkinliği ve geçerliliği hakkındaki tartışma, terapötik ve bilimsel çevrelerde sıcak bir konu olmaya devam edecektir.

tartışma-aile-takımyıldızları
Teachs.ru

Duygusal öz düzenleme: nedir ve onu geliştirmeye yönelik stratejiler

Son yıllarda nüfus duygusal zekanın öneminin daha fazla farkına varmasına rağmen, bununla ilgili ...

Devamını oku

Platon ve Aristoteles felsefeleri arasındaki farklar

Platon ve Aristo, muhtemelen Batı kültürünü en çok etkileyen iki düşünürdür.. Bugün bile, okullar...

Devamını oku

Yalnız kalmayı öğrenmek ne demektir?

nasihat dinledin mi hiç "yalnız başına daha fazla zaman geçirmeyi öğrenmelisin"? Büyük olasılıkla...

Devamını oku

instagram viewer