Education, study and knowledge

תִקשׁוֹרֶת

תקשורת מילולית ולא מילולית (וכל סוגי התקשורת)

התקשורת עשויה להשתנות בהתאם לאופן העברת המידע ואופן קבלתו על ידי המקלט.לפי זה, ניתן לסווג תקשורת ...

קרא עוד

ההבדל בין תקשורת בעל פה וכתב

תקשורת מילולית זהו סוג תקשורת שנוצר בין שני אנשים או יותר המחליפים רעיונות, מחשבות ורגשות באמצעות...

קרא עוד

ההבדל בין פרסום לתעמולה

ההבדל בין פרסום לתעמולה

המשותף לפרסום ותעמולה הוא ששניהם מבקשים להציג, לקדם ולהפיץ מסר ביחס אליו הם מתכוונים לשכנע, לייצר...

קרא עוד

הגדרת השולח והמקבל

לאדם או לישות משלוח דואר פיזי או אלקטרוני, חבילה או הודעה, בין היתר, זה נקרא שׁוֹלֵחַ.א נִמעָן, ל...

קרא עוד

איזוטיפ, לוגו, אימגוטיפ ואיזולוגו: מה הם והבדלים

איזוטיפ, לוגו, אימגוטיפ ואיזולוגו: מה הם והבדלים

בעיצוב, לוגו, איזוטיפ, אימוטיפ ואיזולוגו מתייחסים לייצוגים הגרפיים של המותג. ייצוגים גרפיים אלה מ...

קרא עוד

מה ההבדל בין שמיעה להאזנה? טבלה השוואתית, מאפיינים ודוגמאות

ההבדל בין שמיעה להאזנה קשור לסוגי התהליכים הפיזיולוגיים או הקוגניטיביים הקשורים לכל אחד מהם.שמיעה...

קרא עוד

ההבדל בין שפה, שפה ודיבור

ה שפה זוהי מערכת הסימנים שבעל פה או בכתב שאנו משתמשים בה כדי לתקשר בתוך קבוצה.ה שפה, מצידה, היא ה...

קרא עוד

ההבדל בין מפת מושגים למפת חשיבה

ההבדל בין מפת מושגים למפת חשיבה

מפת מושג שונה ממפת חשיבה על ידי ה- הִיֵרַרכִיָה של המושגים או הרעיונות המיוצגים בצורה גרפית.מפות ...

קרא עוד

ההבדל בין פרנזיות לסמליות

ה פרנסיות הייתה תנועה ספרותית, במיוחד בשירה, שהתאפיינה בה עניין בצורה, במבנה וביופי של הפסוק, חיפ...

קרא עוד

instagram viewer