Education, study and knowledge

Rodinné konštelácie: kontroverzný prístup k liečeniu

click fraud protection

Rodinné konštelácie Terapeutický prístup vytvorený nemeckým terapeutom Bertom Hellingerom v 70. rokoch 20. storočia sú predmetom sporov a diskusií vo svete psychológie a terapie.. Táto metóda navrhuje, že emocionálne problémy a dysfunkčnú rodinnú dynamiku možno vyriešiť prostredníctvom reprezentácie rodinných systémov v skupinovom formáte. V tomto článku budeme skúmať, z čoho pozostávajú rodinné konštelácie, či sú pravdivé alebo účinné a ako sa využívajú v terapeutickej praxi.

Čo sú rodinné konštelácie?

Rodinné konštelácie sú terapeutickým prístupom, ktorý je založený na myšlienke, že emocionálne problémy a Dysfunkčná dynamika v živote človeka môže mať korene v nedoriešených konfliktoch v danej oblasti známy. Bert Hellinger vyvinul túto metódu zo svojich pozorovaní a skúseností ako kňaz a terapeut. Podľa jeho teórie existujú „poriadky lásky“, ktoré riadia rodinnú dynamiku a ktoré treba rešpektovať, aby sa dosiahla harmónia.

Na sedení rodinnej konštelácie terapeut pracuje so skupinou účastníkov reprezentujúcich členov rodiny klienta.

instagram story viewer
. Títo predstavitelia sa v priestore nachádzajú podľa svojich pocitov a vnímania, bez toho, aby poznali históriu dotyčného rodu. Prostredníctvom tohto procesu sa očakáva, že sa objaví skrytá rodinná dynamika a konflikty, čo klientovi umožní uvedomiť si ich a v konečnom dôsledku hľadať riešenia.

Efektívnosť a kontroverzia

Efektivita rodinných konštelácií je v oblasti terapie veľmi kontroverznou témou. Niektorí obhajcovia tvrdia, že tento prístup môže byť transformačný, pomáha ľuďom liečiť rodinné vzťahy a riešiť hlboko zakorenené emocionálne problémy. Hovoria, že ak vynesú na svetlo skrytú rodinnú dynamiku, klienti môžu nájsť väčšiu jasnosť a rozuzlenie.

Na druhej strane kritici rodinných konštelácií spochybňujú ich platnosť a účinnosť. Tvrdia, že metodológia nie je podložená spoľahlivými vedeckými dôkazmi a že jej zameranie na metafyzické a duchovné často nemá empirický základ.. Okrem toho existuje obava z rizika implantácie falošných spomienok alebo vytvárania zjednodušených vysvetlení zložitých problémov.

aké-sú-rodinné-konštelácie

Sú rodinné konštelácie pravdivé?

Otázka, či sú rodinné konštelácie pravdivé, je zložitá. Z vedeckého hľadiska širšia terapeutická a psychologická komunita vyjadrila skepticizmus voči opodstatnenosti tohto prístupu. Nedostatok rigorózneho výskumu a solídnych empirických dôkazov sťažuje potvrdenie jeho pravdivosti.

Je však dôležité uznať, že niektorí ľudia hlásili pozitívne skúsenosti s rodinné konštelácie a po účasti na týchto stretnutiach našli úľavu vo svojom živote. To vyvoláva otázku, či sa „pravda“ rodinných konštelácií môže líšiť v závislosti od individuálneho vnímania a významu, ktorý im účastníci pripisujú.

Použitie v terapeutickej praxi

Napriek kontroverziám okolo rodinných konštelácií ich niektorí terapeuti začlenili do svojej terapeutickej praxe. Pre tých, ktorí považujú tento prístup za užitočný, sa často používa v kombinácii s inými formami terapie, ako je kognitívno behaviorálna terapia alebo konvenčná rodinná terapia. Zdôrazňuje sa dôležitosť etiky a zodpovednosti v praxi rodinných konštelácií, aby sa predišlo možným škodám.

Okrem sporov o ich účinnosti čelia rodinné konštelácie aj etickej a praktickej kritike. Jedným z hlavných problémov je riziko, že sa účastníci budú cítiť zraniteľní alebo budú počas sedení manipulovaní. Proces zastupovania členov rodiny inej osoby môže byť emocionálne intenzívny a v niektorých prípadoch aj traumatický.

Okrem toho niektoré kritické hlasy tvrdia, že rodinné konštelácie môžu ľudí odviesť od vyhľadajte konvenčnú terapeutickú pomoc, ktorá by mohla byť škodlivá, ak by sa ignorovalo viac problémov duševného zdravia vážne.

Závery

Vzhľadom na nedostatok silných vedeckých dôkazov podporujúcich rodinné konštelácie je potrebný ďalší výskum na vyhodnotenie ich účinnosti a bezpečnosti. Ako napreduje chápanie psychoterapie a rodinnej terapie, je to dôležité terapeutické prístupy sú založené na spoľahlivých dôkazoch, aby sa zabezpečila najlepšia možná starostlivosť o pacientov. pacientov.

Rodinné konštelácie zostávajú kontroverzným terapeutickým prístupom, ktorý rozdelil terapeutickú komunitu. Nedostatok spoľahlivých vedeckých dôkazov viedol k prebiehajúcej diskusii o jeho účinnosti a pravdivosti. Hoci niektorí ľudia uvádzajú osobné výhody z účasti na konštelačných stretnutiach rodinní príslušníci, je nevyhnutné, aby tí, ktorí uvažujú o použití tohto prístupu, tak robili opatrne a etickým spôsobom. Výskum a neustála kontrola sú nevyhnutné na určenie správneho miesta rodinných konštelácií vo svete terapie. Diskusia o jeho účinnosti a opodstatnenosti bude aj naďalej horúcou témou v terapeutických a vedeckých kruhoch.

polemika-rodinné-konštelácie
Teachs.ru

Je zlé hovoriť sám so sebou? veda má odpoveď

Pri koľkých príležitostiach sme sa pristihli, ako hovoríme sami so sebou, keď sa snažíme vyriešiť...

Čítaj viac

Ako sa vysporiadať s emocionálnymi spúšťačmi? v 4 krokoch

Ako sa vysporiadať s emocionálnymi spúšťačmi? v 4 krokoch

Určite ste už niekde počuli alebo čítali o „spúšťačoch“. Presný preklad z angličtiny do španielči...

Čítaj viac

Násilie doma: aký by mal byť váš prístup?

Násilie doma: aký by mal byť váš prístup?

Zdá sa, že vo všetkých rozhovoroch o násilí je vždy beznádej. Násilie je multifaktoriálny problém...

Čítaj viac

instagram viewer