Education, study and knowledge
Hur behåller man självkärleken efter ett uppbrott? De 5 nyckelstegen

Hur behåller man självkärleken efter ett uppbrott? De 5 nyckelstegen

Kärleksfulla relationer har historiskt sett värderats (i vårt västerländska samhälle) som ett av ...

Läs mer

Ångest och depression hos äldre: interventionsstrategier

Den tredje åldern når alla människor och introducerar en uppsättning speciella utmaningar och vik...

Läs mer

Psykolog Jesús Emilio Castro Rodríguez

Jag försöker utföra mina kliniska insatser med korthet och effektivitet. Inom min konsultation fi...

Läs mer

Vad är en föräldrasamordnare och hur arbetar han eller hon?

Som de säger, i varje hem finns det problem och konflikter, och det som förenar en familj är dess...

Läs mer

25 sexistiska frågor som vi alla borde undvika

Vi lever i ett samhälle där jämställdhet mellan könen successivt etableras.. Kvinnan har gått frå...

Läs mer

Intervju med Nieves Rodríguez: rollen som Mindfulness at Work

Intervju med Nieves Rodríguez: rollen som Mindfulness at Work

Mindfulness, eller Full Attention, är en uppsättning metoder inspirerade av meditation och även o...

Läs mer

Julnostalgi långt hemifrån: ett universellt band

Julnostalgi långt hemifrån: ett universellt band

Jultiden är en magisk och spännande tid som förenar människor i alla åldrar och nationaliteter.Do...

Läs mer

Ätstörningar och sport: Finns det ett förhållande?

Victor Torres säger till dig, sportnutritionist på INDYA.Normalt förknippar vi vissa ED med männi...

Läs mer

Varför inte ta till psykoterapi som en sista utväg?

Varför inte ta till psykoterapi som en sista utväg?

Eftersom det är ett alltmer populärt ämne, har mental hälsa kommit att förstås som grundläggande ...

Läs mer

Metafor som ett terapeutiskt verktyg för idisslarens tankar

I en tidigare artikel publicerad i Psychology and Mind talade jag om defusionen av förvrängda, dj...

Läs mer

EQUISCIENT berättare: egenskaper och exempel

EQUISCIENT berättare: egenskaper och exempel

han ekvivalent berättare är en där synvinkeln för berättaren fokuserar endast på en av karaktärer...

Läs mer

Kan AI ersätta mänskliga terapeuter?

Kan AI ersätta mänskliga terapeuter?

På allas läppar de senaste månaderna presenteras artificiell intelligens som en av 2000-talets st...

Läs mer

instagram viewer