Education, study and knowledge

Klinická Psychologie

Halucinace: definice, příčiny a příznaky

Halucinace: definice, příčiny a příznaky

The vnímání je proces, kterým živé bytosti zachycují informace z prostředí pomocí za účelem jeho ...

Přečtěte si více

Sedm typů úzkosti (charakteristiky, příčiny a příznaky)

Úzkostné poruchy jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhledávají psychoterapii. Tento t...

Přečtěte si více

Rozdíly mezi syndromem, poruchou a nemocí

Rozdíly mezi syndromem, poruchou a nemocí

V oblasti zdraví a psychologie je velmi časté používání tří klíčových konceptů: syndrom, porucha ...

Přečtěte si více

Hraniční porucha osobnosti: příčiny, příznaky a léčba

The Hraniční porucha osobnosti nebo TLP Je považována za jednu z nejzávažnějších poruch osobnosti...

Přečtěte si více

Život v dobách nejistoty a změn

Život v dobách nejistoty a změn

Změn vyvolaných krizí s koronaviry je mnoho a ovlivňují nás v různých aspektech našeho života. Mn...

Přečtěte si více

6 výhod rozvoje tolerance k frustraci

Velká část emočních a behaviorálních problémů, na kterých psychologové pracují, když pomáhají naš...

Přečtěte si více

Důležitost péče o duševní zdraví tváří v tvář druhému ročníku pandemie

Přestože první vlna infekcí koronaviry byla tou, která představovala největší výzvu při přizpůsob...

Přečtěte si více

Retrográdní amnézie: definice, příznaky, příčiny a typy

Retrográdní amnézie spočívá ve ztrátě vzpomínek před úrazem mozku nebo podle některých perspektiv...

Přečtěte si více

Narcistická porucha osobnosti: příčiny a příznaky

The narcističtí lidé Obvykle se neúčastní konzultací odborníků na psychologii a duševní zdraví, a...

Přečtěte si více

Autismus u žen: jeho 7 charakteristických vlastností

Autismus je neurovývojová porucha, která v posledních desetiletích prošla velmi důležitým rozmach...

Přečtěte si více

Kannerův syndrom: co to je a jak to souvisí s ASD

Až do nedávné doby dostaly autistické poruchy různá jména v závislosti na kognitivních, emocionál...

Přečtěte si více

4 rozdíly mezi autismem a schizoidní osobností

Někdy mohou dvě psychologické poruchy znamenat symptomatologii, která se může v některých aspekte...

Přečtěte si více

instagram viewer