Education, study and knowledge

Osobnosť

Citlivosť senzorického spracovania nemusí byť problémom

Citlivosť na zmyslové spracovanie je relatívne nový a vyvinutý psychologický konštrukt väčšinou o...

Čítaj viac

Osobná a sociálna identita

Kto som? Táto otázka je častá, ale odpoveď je taká neobvyklá, že by sa dala považovať za rečnícku...

Čítaj viac

Čo je emočný manipulátor? 6 charakteristík a červené vlajky

V našom najbližšom prostredí vždy existuje niekto, kto používa emocionálne vydieranie a všetko mo...

Čítaj viac

9 charakteristík agresívnych ľudí

Agresia je jedným z aspektov, ktoré najviac ovplyvňujú sociálne vzťahy. Veľká časť individuálnych...

Čítaj viac

Dichotomické myslenie: čo to je, účinky a charakteristické črty

Vieme, že v živote je málo vecí zvyčajne čiernych alebo bielych, ale takmer všetko sa pohybuje v ...

Čítaj viac

4 temperamenty človeka

4 temperamenty človeka

Jednou z veľkých oblastí psychológie je štúdium osobnosti. Pri hľadaní spôsobov, ako klasifikova...

Čítaj viac

Narcizmus: Kedy je zdravý a kedy porucha?

Určitá miera narcizmu je nevyhnutná počas celého nášho života a je nevyhnutná pre našu sebahodnot...

Čítaj viac

12 typických návykov odolných ľudí

12 typických návykov odolných ľudí

Je bežné si to myslieť odolnosť Je to niečo ako a vrodená schopnosť, fakulta, ktorá sa rodí spont...

Čítaj viac

„Porqueyolovalguismo“: životná filozofia narcisa

„Porqueyolovalguismo“: životná filozofia narcisa

O narcizme sme hovorili už niekoľkokrát. Tento spôsob priblíženia sa k patologickému stavu sa vzť...

Čítaj viac

Materialistickí ľudia: ich 6 charakteristických čŕt

Sú ľudia, ktorí celý svoj život zakladajú na dvoch úplne základných veciach: čo vlastníte a ako v...

Čítaj viac

Sebeckí ľudia zdieľajú týchto 6 čŕt

Poznáš nejakého zvlášť sebeckého človeka? Sebectvo je postoj k životu, ktorý v sebe ťažko spoznám...

Čítaj viac

12 charakteristík psychicky silných ľudí

12 charakteristík psychicky silných ľudí

Sú ľudia, ktorí aj napriek tomu, že sa im niečo pokazí, stále pokračujú. Bez ohľadu na to, ako zl...

Čítaj viac

instagram viewer